Artikel in het Numismatisches NachrichtenBlatt

Het artikel in het Numismatisches NachrichtenBlatt in januari 2007