Artikel in het Detector Magazine

Het artikel in Detector Magazine 99 van juli 2008 (delen van de pagina's 5, 6 en 7)