De vrede immer zij met ons

Dit artikel is gepubliceerd in De Beeldenaar 35 (2011) nummer 3, pagina 138 en 139 (ISSN: 0165-8654)

Ook gepubliceerd in het Detector Magazine, september 2011, nummer 118, pagina's 12 en 13 (ISSN: 1386-5935)