Een dubbelslag of een misslag
op een naslag van Tiel

Dit artikel is gepubliceerd in de Muntkoerier, Jaargang 33 (2004), nummer 5, pagina's 55 en 56
(N.B. Afbeelding 1 in dit artikel is foutief; de rectificatie vindt u aan het eind deze pagina)

De rectificatie uit de Muntkoerier, Jaargang 33 (2004), nummer 6, pagina 11