Van detectoramateur tot webmaster

Dit artikel is gepubliceerd in "Handboek voor zoekers" van Gert Gesink, pagina 343 t/m 346
(ISBN: 90-800755-2-3)