Uitgangspunten van deze ruilhandel rubriek

Deze rubriek is opgezet om de ruilhandel te bevorderen. Door het ruilen van mijn overtollige munten,
voorwerpen en literatuur tegen munten die mijn interesse hebben, kan met gesloten beurs de wederzijdse verzameling worden uitgebreid.

Ik heb interesse voor de volgende zaken:

* alle 10de en 11de eeuwse munten van de stad Tiel
* hedendaagse euro's (gewoon verkopen dus)

Bij de door mij ter ruil aangeboden munten, voorwerpen en literatuur staat de waarde in hedendaagse
euro's vermeld. Deze waarde geldt als leidraad bij het ruilen. Eventuele verschillen in waarde
kunnen ook in euro's worden verrekend. Indien geen ruilmateriaal beschikbaar is, is het ook
mogelijk de volledige ruilwaarde in euro's te voldoen. Ik ben ook bereid om voornoemde zaken
voor euro's over te nemen als er geen geschikte ruilnummers door mij worden aangeboden, maar het
liefst wil ik natuurlijk ruilen.
Sommige nummers wil ik alleen tegen Tielse munten ruilen; dit wordt dan bij de nummers vermeld.
In deze rubriek staat niet alles wat ik te ruil heb, neem gerust contact op om te weten te komen
wat er zoal nog meer beschikbaar is. Indien er specifieke wensen zijn om te ruilen zal ik altijd
proberen hieraan tegemoet te komen.

Wat te doen als je wilt ruilen

Indien er geen ruil wordt uitgevoerd staat in de kolom "Status": Te ruil.
Een ruil wordt gestart door mij een e-mail te sturen met daarop het ruilnummer waarvoor
interesse bestaat. In het bericht dient aangegeven te worden waar tegen geruild kan worden,
liefst met een duidelijke scan of foto maar altijd met een goede beschrijving.
Komen er meerdere e-mails voor hetzelfde ruilnummer bij mij binnen dan worden de berichten in
volgorde van binnenkomst behandeld.
Tijdens de ruil staat in de kolom "Status": Wordt geruild.
Wordt met de eerste ruiler geen ruil tot stand gebracht dan wordt het bericht van de tweede
ruiler in behandeling genomen en zo voorts.
Wordt een ruil tot stand gebracht dan verandert de tekst in de kolom "Status": Geruild
en krijgen eventuele overige belangstellenden bericht dat de ruil is gesloten.

Verzending van de ruilnummers

Het verzenden van de te ruilen zaken gebeurt op kosten van de ruiler; ieder betaalt dus de
eigen verzendkosten. Zichtzendingen worden alleen verstuurd aan mij bekende personen;
er bestaat altijd de mogelijkheid om op afspraak een ruilnummer te bezichtigen.
Indien er geen tegenruil plaatsvindt maar een ruilnummer tegen moderne valuta naar een
ge´nteresseerde gaat, zijn de verzendkosten voor de ontvanger.
Ruilnummers met een waarde hoger dan 50 euro dienen aangetekend te worden verstuurd;
de verpakking dient deugdelijk te zijn.
Indien er niet aangetekend wordt verzonden ligt het risico van zoekgeraakte poststukken geheel
bij de verzender.

Wat als ruilen huilen wordt

Het kan voorkomen dat een ruilnummer bij het onder ogen komen niet aan de verwachting voldoet.
In zo'n geval dienen de ruilers zich redelijk op te stellen en naar een oplossing te zoeken.
Blijkt een oplossing niet mogelijk dan wordt de ruil teruggedraaid; de geruilde zaken gaan terug
naar de oorspronkelijke eigenaar en eventuele kosten worden verrekend.
Ik ga er hierbij van uit dat de ruilers het beste met elkaar voorhebben.