Recente updates per eeuw

Update datum Wat is er veranderd? Waar op de site te vinden?
1 december 2018 Toegevoegd (15de eeuw):
Graafschap Vlaanderen Kwart groot z.j. (1409-1416) Gent (Deschamps de Pas X-29)
30 november 2018 Toegevoegd (14de eeuw):
Hertogdom Brabant Leeuwengroot z.j. (1357) Vilvoorde (De Witte 395)
29 november 2018 Toegevoegd (17de eeuw):
Hertogdom Brabant Duit 1615 Antwerpen (Pannekeet ANT.11; Van Gelder/Hoc 300-1; A. van Keymeulen 26-27)
26 oktober 2018 Toegevoegd (16de eeuw):
Hertogdom Brabant 1/2 Groot 1510 (ongepubliceerd jaartal) Maastricht / Vroenhof (Van Gelder/Hoc 174-2)
19 oktober 2018 Toegevoegd (12de eeuw):
Bisdom Keulen Penning z.j. Soest (?)(Hävernick 899a)
23 september 2018 Toegevoegd (7de eeuw):
Tremissis; ca. 630-670 Huy/Hoei Monetarius: Bertoaldus (De Belfort 1539; Prou 1205; Vanhoudt RBN 1982, nr. 50-52)
7 september 2018 Publicatie toegevoegd: De bisschop en de stotterende stempelsnijder (nu ook gepubliceerd in het Detector Magazine)
27 juli 2018 Geen update in week 30 en 31
11 mei 2018 Toegevoegd (10de eeuw):
Regensburg Obool z.j. (Dannenberg 1070d)
13 april 2018 Toegevoegd (13de eeuw):
Hertogdom Brabant Penning z.j. (1235-1280) Brussel (De Witte 115)
2 maart 2018 Toegevoegd (3de eeuw):
AE Antoninianus Maximianus (als augustus, 1ste periode, 286-305) Heraclea (XXI, gamma)(RIC 595, gamma)
23 februari 2018 Toegevoegd (11de eeuw):
Graafschap Friesland Penning z.j. Dokkum? Groningen? (Ilisch, JMP 1997/8, nummer 21.22 (variant))
16 februari 2018 Toegevoegd (4de eeuw):
AE Follis (323) Crispus Trier (dotPTRcrescent)(RIC VII 401)
12 januari 2018 Toegevoegd (11de eeuw):
Tiel Penning z.j. (Voorzijde als Dannenberg 1798 en Hatz 89; Ilisch, JMP 2014, zie tekst bij nummer 35.20)
Zie publicaties 15 en 17 in rubriek "Mijn publicaties" voor meer informatie
1 januari 2018 !!.. Januari 2018 : BONA TIELE 18 jaar on-line ..!!
29 december 2017 Season's Greetings
22 december 2017 Logo Online-Musea geactualiseerd naar 2018 op de indexpagina
8 december 2017 Toegevoegd (2de eeuw):
Sestertius (184) Commodus (RIC 441)
8 december 2017 Toegevoegd (18de eeuw):
Polen Solidus 1751 Gubin (Kopicki 2030)
13 oktober 2017 Toegevoegd: Expeditie over de Maas
6 oktober 2017 Toegevoegd (16de eeuw):
Engeland Muntgewicht voor een Angel (1464-1643) Antwerpen (ca. 1520- ca. 1540)(Pol 80)
15 september 2017 Toegevoegd (1ste eeuw voor Christus):
Quinarius, 89 voor Christus Porcia (M. Porcius Cato)(Sydenham 597c; Crawford 343/2b)
18 augustus 2017 Toegevoegd (19de eeuw):
Middelburg (?) 24 stuiver 1817 (bakengeld?)(als Pelsdonk 309)
30 juni 2017 Toegevoegd (1ste eeuw):
Lydië AE16 (60) Nero Tralles (RPC I 2657)
16 juni 2017 Toegevoegd (6de eeuw):
Byzantijnse Rijk AE Follis (Jaar 6, 570-571) Justin II & Sophia Constantinopel, Officina 3 (Sear 0360)
2 juni 2017 Toegevoegd (5de eeuw):
Byzantijnse Rijk AE Follis Anastasius I Constantinopel, Officina 5 (Epsilon)(Sear 0022)
2 juni 2017 Toegevoegd (9de eeuw):
Byzantijnse Rijk AE Follis z.j. Leo VI Constantinopel (Sear 1729)
10 februari 2017 Toegevoegd (15de eeuw):
Bourgondische Nederlanden Muntgewicht voor een Bourgondische rijder Frankrijk (Houben 9a.3)
Dit is determinatie 3000 op deze site!!!
16 december 2016 Toegevoegd (17de eeuw):
Italië Muntgewicht voor 2 Scudi
4 september 2015 Toegevoegd (8ste eeuw):
Sceatta "Maastricht type"; ca. 710-750 (Metcalf II 265-266)
27 februari 2015 Munt toegevoegd:
"Duitse koningen en keizers" (Ilisch 3.37 (1))
20 februari 2015 Aangepast: Bona Tiele en de Geschiedenis Online Prijs 2015
13 februari 2015 Hartelijk dank voor uw steun om BONA TIELE op de 7de plaats voor de Geschiedenis Online Publieksprijs 2015 te brengen!
30 januari 2015 Toegevoegd (Sites over metaaldetectie): Bodemvondsten Sandra Nooren
12 september 2014 Toegevoegd (18de eeuw):
Spanje Muntgewicht voor een Pistool Gemaakt in Mark Met liftpin
18 april 2014 Toegevoegd (14de eeuw):
Frankrijk Muntgewicht voor een Ange d'or van Philippe VI (3de type, 1342)
7 maart 2014 Toegevoegd (16de eeuw):
Groninger Ommelanden Kwart stuiver of magermanneke z.j. Appingedam (JMP 1915, bladzijden 136-138; Van der Wis/Passon 2.19.5)
Dit is determinatie 2500 op deze site!!!
13 september 2013 Toegevoegd (2de eeuw voor Christus):
Denarius, 129 voor Christus Marcia (Q. Marcius Pilipus)(Sydenham 477; Crawford 259/1)
30 november 2012 Toegevoegd (Sites over numismatiek): www.roman-coins.nl
16 november 2012 Munt toegevoegd:
"Geestelijke naslagen (Zaltbommel?)" (Ilisch 4.13 (2))
12 oktober 2012 Munt toegevoegd:
"Onbekende muntplaatsen" (Ilisch 9.3 (4))
6 juli 2012 Munt toegevoegd:
"Omgeving van Tiel / Colonia-typen" (Ilisch 5.3 (8))
18 november 2011 Toegevoegd (16de eeuw): Provincie Gelderland Gehelmde rijksdaalder of Prinsendaalder 1598
(Delmonte 919; Verkade 8.3) Dit is determinatie 2000 op deze site!!!
18 maart 2011 Ruilhandel (Literatuur): L005 en L006 in prijs verlaagd
5 juni 2009 Toegevoegd (15de eeuw): Graafschap Vlaanderen Halve groot z.j. (Van Gelder/Hoc 103-5)
Dit is determinatie 1500 op deze site!!!
18 juni 2007 Ruilhandel (Munten): M024 van Te ruil naar Geruild
15 september 2006 Toegevoegd (7de eeuw): Sceatta "Wodan/Monstertype"
(BMC Series X) Dit is determinatie 1000 op deze site!!!