De Webmaster

Mijn naam is Arie Marinus van Herwijnen (1955).
Al jaren heb ik interesse voor de middeleeuwse muntslag met als specialisme de munten die zijn geslagen in Tiel.
Ik ben lid van Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
Enkele keren per jaar verzorg ik lezingen in binnen- en buitenland met als onderwerp de middeleeuwse muntslag in ons land.
Tevens schrijf ik artikelen over interessante vondstmunten in het algemeen en Tielse munten in het bijzonder.