De munten van Tiel en haar naslagen zijn in rubrieken opgenomen.
Door op één van de ronde genummerde toetsen aan de linkerzijde te drukken komt u in de gewenste rubriek; het wisselen naar een andere rubriek gebeurd op dezelfde wijze. Navigeren binnen de rubieken kunt u door gebruik te maken van de van pijltjes voorziene toetsen.
De toetsen met een enkele pijl brengen u van munt naar munt;
met de dubbele pijlen springt u van munttype naar munttype.
Door met de muis over de foto's te bewegen worden deze vergroot afgebeeld.
De beoogde voor- en keerzijdetekst is veelal slechts gedeeltelijk op de munten te herkennen. Details over de literatuurverwijzingen vindt u in de rubriek "De munten van Tiel" in het hoofdstuk "Literatuur".